TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HLC: Trình kế hoạch LNTT năm 2013 đạt 34,4 tỷ đồng

10-04-2013 - 07:18 AM | Doanh nghiệp

HLC: Trình kế hoạch LNTT năm 2013 đạt 34,4 tỷ đồng

Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HLC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Theo đó, về kết quả kinh doanh năm 2012, HLC đạt 1.517 tỷ đồng doanh thu hoàn thành 94,1% kế hoạch điều chỉnh năm 2012; Lợi nhuận đạt 28,69 tỷ đồng vượt 6,5% kế hoạch điều chỉnh; TNBQ/lao động đạt 8,406 triệu đồng. Công ty trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10%.

Năm 2013, HLC sẽ trình đại hội kế hoạch doanh thu đạt 1.601,4 tỷ đồng; LNTT đạt 34,43 tỷ đồng; TNBQ/lao động đạt 9,327 triệu đồng. Dự kiến cổ tức từ 8 – 10%/vốn điều lệ.

Năm 2013 Công ty dự kiến thực hiện đầu tư các công trình với tổng giá trị là: 523,3 tỷ đồng.

Trong đó: + Xây lắp: 305,6 tỷ đồng

+ Thiết bị: 178,5 tỷ đồng

+ Chi phí tư vấn và chi phí khác : 39 tỷ đồng

Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 119.556.750.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thông qua ngày 25/11/2012.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành gần 2 triệu cp thưởng cho các cổ đông theo tỷ lệ 6:1 với nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu lũy kế đến cuối năm 2011.

Bên cạnh đó, HLC cũng sẽ phát hành thêm hơn 16 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp theo tỷ lệ 1:1.34. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu nguồn vốn.

Thời điểm phát hành dự kiến sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.

Tài liệu

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/HLC

Trở lên trên