TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HLY: EPS 6 tháng đạt 4.294 đồng

20-07-2009 - 10:02 AM | Doanh nghiệp

HLY: EPS 6 tháng đạt 4.294 đồng

CTCP Viglacera Hạ Long I vừa công bố EPS quý II đạt 2.306 đồng, lũy kế 6 tháng 4.294 đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 4,294 tỷ đồng tăng 30,2%.

So với quý I, quý II doanh thu thuần giảm 2,3% đạt 18,235 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 24,3% đạt 4,939 tỷ đồng, lợi nhuận thuần tăng 16,9% đạt 2,548 tỷ đồng.

Trong quý II, giá vốn hàng bán giảm 9,5% so với quý I, chiếm tỷ trọng gần 73% so với doanh thu. Chi phí tài chính giảm đến 90% . Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 74,5% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,9% so với quý I.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý II đạt 2,528 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 2,306 tỷ đồng. So với quý I, LNTT và LNST tăng lần lượt 16%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009, doanh thu thuần đạt 36,898 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 8,912 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 4,726 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 4,706 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,294 tỷ đồng.

Trong kỳ không có thu nhập khác, doanh thu hoạt đồng tài chính không đáng kể.

So với cùng kỳ năm trước hoạt động kinh doanh của HLY tăng trưởng. Doanh thu thuần tăng 14,1%, lợi nhuận gộp tăng 9%, lợi nhuận thuần tăng 23,2%, lợi nhuận sau thuế tăng 30%.

Tính đến ngày 30/06/2009, tổng tài sản của HLY đạt 28,805 tỷ đồng tăng 13,6% so với cuối năm 2008 do hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang tăng , tài sản ngắn hạn chiếm 45,5%, nợ phải trả chiếm 36,4%.

Q.Nguyễn

phuongmai

Trở lên trên