TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HOM: Năm 2012 LNTT đạt 132 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch

28-02-2013 - 12:01 PM | Doanh nghiệp

HOM: Năm 2012 LNTT đạt 132 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch

EPS cả năm 2012 đạt 1.628 đồng.

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2012 của HOM đạt hơn 467 tỷ đồng, tăng 18,6% so với doanh thu quý 4/2011.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 của công ty đạt hơn 58 tỷ đồng, tăng 13,7%  so với thực hiện cùng kỳ năm 2011 (LNST quý 4/2011 là 51 tỷ đồng) là do sản lượng xi măng tiêu thụ quý 4/2012 đạt 408.365 tấn, tăng hơn 25% so với quý 4/2011.

Trong quý 4/2012 giá vốn hàng bán giảm cho nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 125,07 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính không phải mảng kinh doanh chính của công ty mang lại 1,05 tỷ đồng doanh thu cho quý 4, tăng giảm 53%% so với cùng kỳ. Cả năm công ty đạt 4,34 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính.

Lũy kế cả năm 2012, HOM đạt 1526,58 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế đạt  112,72 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 1.628 đồng.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 163 tỷ đồng được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012 công ty hoàn thành 81%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

467

393.76

18.60%

1526.58

1412.02

8.11%

Giá vốn

341.93

275.21

 

1169.85

1018.89

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

73.22%

69.89%

 

76.63%

72.16%

 

Lợi nhuận gộp

125.07

118.54

5.51%

356.72

393.14

-9.26%

LNTT

68.26

61.37

11.23%

132.47

151.54

-12.58%

LNST

58.14

51.12

13.73%

112.72

129.58

-13.01%

EPS ( đồng)

840

738

 

1.628

1.868

 

Hồng Vân

cucpth

HOM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên