TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HoSE và HNX thông báo thời hạn nộp BCTC quý 2

13-07-2012 - 16:22 PM | Doanh nghiệp

HoSE và HNX thông báo thời hạn nộp BCTC quý 2

Kể từ ngày 1/6/2012, Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán bắt đầu có hiệu lực.

Trên cơ sở đó, hai Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo khẩn gửi công ty niêm yết về việc thực hiện công bố thông tin theo Thông tư mới.

Cụ thể, đối với trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ của một tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, thời hạn công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính 6 tháng tổng hợp đã được soát xét là 60 ngày.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên đã được soát xét vẫn phải công bố không quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc sáu tháng đầu năm tài chính.

Ngoài ra, thời hạn công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp cũng không quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc quý. Báo cáo tài chính quý của công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên vẫn phải công bố thông tin trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với trường hợp tổ chức niêm yết vừa là công ty mẹ của tổ chức khác, vừa là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì phải công bố thông tin cả Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất và Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp.

Như vậy, đối với các công ty có năm tài chính bắt đầu từ 1/1 sẽ có thời hạn Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2/2012 và 6 tháng có soát xét năm 2012 cụ thể:

Nội dung
Quý 2/2012 6 tháng
BCTC của công ty niêm yết, BCTC công ty mẹ/ BCTC riêng của công ty niêm yết phải lập BCTC hợp nhất/BCTC tổng hợp 20/07/2012 14/08/2012
BCTC hợp nhất đối với trường hợp công ty niêm yết là công ty mẹ hoặc BCTC tổng hợp đối với trường hợp công ty niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc.
14/08/2012 29/08/2012

Linh Chi (Vietnam+)

thanhhuong

Trở lên trên