TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HPB: 30/3 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 15% và họp ĐHCĐ

22-03-2011 - 17:23 PM | Doanh nghiệp

HPB: 30/3 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 15% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 29/04/2011.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Bao Bì PP (HPB)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3/2011

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ 8h30 ngày 23/04/2011

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì PP, Số 97, Đường Đinh Nhu, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010

+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010

+ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

+ Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ năm 2011

Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phần được nhận 1500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/04/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì PP, 263 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

Minh Thành
Theo VSD

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên