TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HPG: 6 tháng đạt 982,09 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 58,45% so với cùng kỳ

26-07-2011 - 08:18 AM | Doanh nghiệp

HPG: 6 tháng đạt 982,09 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 58,45% so với cùng kỳ

LNST quý II đạt 474,31 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 455,74 tỷ đồng, tăng 33,36%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Qúy II/2011, HPG đạt 4.570,21 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34,63% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 805,2 tỷ đồng, tăng 47,14%.

Nguồn thu trong kỳ của công ty chủ yếu đạt được từ doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính đạt 107,65 tỷ đồng-chiếm tỷ trọng không đáng kể và thu nhập khác đạt 34,3 tỷ đồng.

LNST quý II đạt 474,31 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 455,74 tỷ đồng, tăng 33,36%.

Lũy kế 6 tháng công ty đạt 1.027,48 tỷ đồng LNST trong đó phần lợi ích của cổ đông công ty mẹ đạt 982,09 tỷ đồng LNST, tăng 58,45% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm 6T/2011 6T/2010
Doanh thu bán hàng 4570.21 3394.6 34.63% 9368.77 5951.54
Giá vốn 3704.23 2798.59
7462.28 4853.49
Gía vốn/DT 81.05% 82.44%
79.65% 81.55%
LN gộp 805.2 547.25 47.14% 1794.64 1010.45
DT tài chính 107.65 50.89 111.53% 222.63 86.39
CP tài chính 225.45 137.35
542.46 225.65
CP Lãi vay 205.55 84.11
392.65 144.83
CP bán hàng 71.32 39.19
115.62 75.76
CP Quản lý 90.99 59.44
175.79 110.72
LN thuần  525.09 362.15 44.99% 1183.41 684.71
LN khác -1.48 3.07 - -4.66 5.06
LNTT 525.67 397.01 32.41% 1158.77 731.58
LNST 474.31 348.82 35.98% 1027.48 631.57
LN ròng của Cty mẹ
455.74 341.74 33.36% 982.09 619.83
EPS (đồng) 1434 1160
3090 2104
Lộc Anh
Theo HoSE

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên