TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HPG: Lên kế hoạch 906 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2012

20-03-2012 - 16:25 PM | Doanh nghiệp

HPG: Lên kế hoạch 906 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2012

HPG trình ĐHCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Tại đại hội, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cồ đông xem xét phương án chia cổ tức 2011 và dự kiến 2012 như sau:

1- Phương án chia cổ tức 2011: tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu

STT

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (TỶ ĐỒNG)

1

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011

1,296

2

Các khoản trích lập, trong đó:

164

a

Trích Quỹ dự phòng tài chính

64

b

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi

27

c

Lợi ích của cổ đông thiểu số

60

d

Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)

13

3

Lợi nhuận còn lại của cổ đông công ty mẹ năm 2011 (=1-2)

1,132

4

Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối

394

5

Dự kiến chia cổ tức 2011, tỷ lệ 20% x 3.492 tỷ

698

6

Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2011 còn lại sau chia (=3+4-5)

828

7

Vốn điều lệ dự kiến sau chia

4,190

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2012

2 - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2012:

Căn cứ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của toàn Tập đoàn năm 2012 với Doanh thu kế hoạch là 18.200 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 906 tỷ đồng. Với Lợi nhuận kế hoạch như trên, HPG đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức dự kiến năm 2012 như sau:

* Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2012: 4.190 tỷ đồng

* Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG: 872 tỷ đồng.

* Lãi trên cổ phiếu của cổ đông dự kiến: 2.081 đồng/CP

* Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 20%.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HPG

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên