TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HPR, INC: KQKD quý 4/2012

24-01-2013 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

HPR, INC: KQKD quý 4/2012

Lũy kế cả năm 2012, HPR đạt lợi nhuận sau thuế đạt 9,37 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư IDICO (INC) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu đạt 8,01 tỷ đồng, giảm 46% và lợi nhuận sau thuế đạt 630 triệu đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình: Do chi phí khác giảm 96%, thu nhập khác tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2012 so với doanh thu chỉ chiếm 13,2% trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2011 chiếm 16,5%.

Giá vốn quý 4/2012 so với doanh thu chiếm 76% trong khi đó giá vốn quý 4/2011 so với doanh thu chiếm 81%.

Năm 2012, INC đạt 25,29 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26% và lợi nhuận sau thuế đạt 774 triệu đồng, giảm 59% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

8.01

14.74

-45.66%

25.29

34.24

-26.14%

LNTT

0.84

0.41

104.88%

1.28

2.65

-51.70%

LNST

0.63

0.13

384.62%

0.77

1.89

-59.26%

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát (HPR) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 10,29 tỷ đồng, tăng đột biến 355% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,36 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh, chi phí tài chính tăng 99%  so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, HPR đạt 53,05 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh và lợi nhuận sau thuế đạt 9,37 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2011.

So với kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ giao phó đạt 73 tỷ đồng tổng doanh thu, 14 tỷ đồng LNTT và 10,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 HPR đạt 73% doanh thu và 90% lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

10.29

2.26

355.31%

53.05

40.29

31,67%

LNTT

1.82

1.52

19.74%

12.49

17.15

-27.17%

LNST

1.36

1.14

19.30%

9.37

12.86

-27.14%

Hồng Vân

cucpth

INC/HPR

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên