TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HPT: 24/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

10-03-2014 - 15:22 PM | Doanh nghiệp

HPT: 24/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Dịch vụ Công Nghệ Tin học HPT (HPT)

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 8h30, Thứ năm - 17/04/2014

- Địa điểm tiến hành đại hội : Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội Dung :

+ Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ;

+ Giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

2. Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : Ngày 15/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

-Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Quản trị – Công ty CP DVCN Tin học HPT.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên