TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HQC: 22/3 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng CP tỷ lệ 50% và họp ĐHCĐ

15-03-2012 - 09:43 AM | Doanh nghiệp

HQC: 22/3 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng CP tỷ lệ 50% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện họp ĐHCĐ: 26/04/2012.

HQC: Trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu 2010; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Hoàng Quân (HQC)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012

1. Trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu 2010:

+ Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (tương đương tỷ lệ 2:1), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, cứ 02 quyền được nhận 01 cổ phiếu mới.

+ Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Phòng Quan hệ cổ đông của Công ty.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

+Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+Thời gian thực hiện: 26/04/2012

+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

+ Nội dung họp:

• Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh năm 2011;

• Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2012;

• Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011;

• Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên