TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HSG: Lãi quý III đạt 109,78 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với quý trước

16-07-2009 - 23:02 PM | Doanh nghiệp

HSG: Lãi quý III đạt 109,78 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với quý trước

Quý III niên độ tài chính 2008 – 2009 của Hoa Sen Group từ 01/04/2009 đến 30/6/2009, HSG lãi 109,78 tỷ đồng. Năm tài chính của HoaSenGroup tính từ tháng 9 năm trước đến tháng 9 năm sau.

Như vậy, sau khi báo cáo tháng 6/2009 lãi 51 tỷ đồng, chiều nay (16/07/2009), Tập đoàn Hoa Sen chính thức công bố kết quả kinh doanh quý III/2009 niên độ 2008 – 2009 của Tập đoàn.

Theo đó, trong quý III, lợi nhuận sau thuế của HSG tăng 594% so với quý II (01/01/2009 đến 31/03/2009) đạt 109,78 tỷ đồng.

Theo giải thích của HSG, nhờ vào chính sách nỗ lực đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ với giá bán hợp lý để gia tăng thị phần đã khiến doanh thu quý III của HSG đạt 779,218 tỷ đồng, tăng 37,79% so với quý II, tương đương tăng hơn 213,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp của HSG trong quý II tăng 82% so với quý trước, đạt 188,415 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 41% so với quý II, còn lại 29,2 tỷ đồng so với mức 49,5 tỷ đồng trong quý II. Chi phí lãi vay giảm 28,03%, còn 15,1 tỷ đồng.

Mặc dù báo cáo quý III tăng mạnh song tính chung 9 tháng trong năm tài chính 2009, HSG hiện chỉ lãi hơn 9 tỷ đồng (tính đến hết tháng 5, HSG hiện vẫn lỗ trên 42 tỷ đồng).

Tuy nhiên dựa vào các kết quả đạt được trong quý III, lãnh đạo HSG khẳng định Hoa Sen Group thực sự phục hồi và bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, tạo niềm tin vững chắc cho CBCNV Công ty nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2008-2009 theo phương án cao là 72 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 đặt ra hồi đầu năm.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III (niên độ tài chính 2008 - 2009) của HSG như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

CHỈ TIÊU

Qúy III

NĐTC 2008-2009 (01/04/2009 đến 30/06/2009)

Qúy II

NĐTC 2008-2009 (01/01/2009 đến 31/03/2009)

Tăng giảm
(+, -)

Tỉ lệ tăng giảm
(+, -)

1.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

779,793,536,915

566,686,199,468

213,107,337,447

37.61

2.

Các khoản giảm trừ doanh thu

575,017,925

1,172,208,214

(597,190,289)

(50.95)

3.

DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

779,218,518,990

565,513,991,254

213,704,527,736

37.79

4.

Giá vốn hàng bán

590,802,565,188

462,001,848,175

128,800,717,013

27.88

5.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

188,415,953,802

103,512,143,079

84,903,810,723

82.02

6.

Doanh thu hoạt động tài chính

1,580,815,433

747,352,723

833,462,710

111.52

7.

Chi phí tài chính

29,201,080,923

49,503,007,549

(20,301,926,626)

(41.01)


Trong đó: chi phí lãi vay

15,104,975,173

20,987,056,130

(5,882,080,957)

(28.03)

8.

Chi phí bán hàng

31,158,011,192

21,650,058,674

9,507,952,518

43.92

9.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

22,940,615,100

20,200,974,757

2,739,640,343

13.56

10.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

106,697,062,020

12,905,454,822

93,791,607,198

726.76

11.

Thu nhập khác

4,021,286,029

3,716,554,536

304,731,493

8.20

12.

Chi phí khác

737,725,887

770,468,305

(32,742,418)

(4.25)

13.

Lợi nhuận khác

3,283,560,142

2,946,086,231

337,473,911

11.45

14.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

109,980,622,162

15,851,541,053

94,129,081,109

593.82

15.

Chi phí thuế TNDN hiện hành

196,621,359

34,603,480

162,017,879

468.21

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

109,784,000,803

15,816,937,573

93,967,063,230

594.09

Hoàng Lyphuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên