TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HSG: Lợi nhuận sau thuế tháng 10 đạt 55 tỷ đồng

17-11-2009 - 10:27 AM | Doanh nghiệp

HSG:  Lợi nhuận sau thuế tháng 10 đạt 55 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế tháng 10 CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đạt 55 tỷ đồng, cao hơn báo cáo ước tính kết quả kinh doanh tháng 10 công bố trước đó 3 tỷ đồng.

Trong tháng 10, doanh thu thuần của HSG đạt 285,467 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 102,322 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 59,779 tỷ đồng.

Trong tháng, chi phí tài chính 19,806 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay là 5,106 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng khá cao so với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 61,56 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 55,060 tỷ đồng.

HSG dự kiến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2009 – 2010 là 520 tỷ đồng, trung bình 43,333 tỷ đồng/tháng. Như vậy so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế của HSG tháng 10 vượt 11,727 tỷ đồng, tương đương vượt 27% so với kế hoạch tháng.

Theo HSG trước đó, tháng 10 là tháng tiêu thụ thấp nhất trong năm do tình hình mưa bão, sản lượng tiêu thu đạt 16.375 tấn; doanh thu thuần ước đạt 275 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 52 tỷ đồng.

V. Minh – Q. Nguyễn
Theo HSG


tuyetminh

Trở lên trên