TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HSG: Quý I niên độ 2012 – 2013 ước đạt 124,8 tỷ đồng LNST hợp nhất

14-01-2013 - 16:46 PM | Doanh nghiệp

HSG: Quý I niên độ 2012 – 2013 ước đạt 124,8 tỷ đồng LNST hợp nhất

So với kế hoạch lợi nhuận cả năm dự kiến là 370,1 tỷ đồng, quý I HSG đã hoàn thành được 33,7% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG) cho biết, tháng 12/2012 sản lượng thép tiêu thụ của cả tập đoàn đạt 54.176 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 22.229 tấn; lũy kế 3 tháng đầu niên độ tài chính 2012 – 2013, HSG đã tiêu thụ 140.726 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 66.670 tấn.

Doanh thu thuần hợp nhất tháng 12 đạt 1.026,1 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt 2.689,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tháng 12 đạt 53,1 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt 124,8 tỷ đồng.

Theo HSG, tập đoàn dự kiến đặt kế hoạch năm với chỉ tiêu doanh thu là 10.191,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 370,1 tỷ đồng. Với chỉ tiêu này, quý I của niên độ tài chính 2012 – 2013, HSG đã đạt 26,4% kế hoạch doanh thu và 33,7% kế hoạch lợi nhuận.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sẽ được Đai hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của HSG tới đây tổ chức vào ngày 06/03/2013.

Báo cáo KQKD ước tính tháng 12

Q. Nguyễnquynhnn

HSG

Trở lên trên