TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HSG: Qúy III đạt 65,84 tỷ đồng LN ròng, tăng 12% so với cùng kỳ

19-08-2011 - 11:35 AM | Doanh nghiệp

HSG: Qúy III đạt 65,84 tỷ đồng LN ròng, tăng 12% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2010- 2011, HSG đạt 125,81 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 53,71%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) thông báo kết quả kinh doanh quý III (từ ngày ¼ đến 30/6/2011) đã hợp nhất.

Riêng trong quý III, HSG đạt 2.393,64 tỷ đồng doanh thu thuần và 293,32 tỷ đồng lợi nhuận gộp. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 73,57% và lợi nhuận gộp tăng 21,6%. Nhờ sự tăng trưởng này mà LNST của công ty đạt 65,84 tỷ đồng, tăng 12,07% so với cùng kỳ năm 2010.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2010- 2011, HSG đạt 125,81 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 53,71% so với cùng kỳ niên độ 2009-2010.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu BH
2393.64 1379.09 73.57%
Giá vốn 2095.07 1136.44
Gía vốn/DT Thuần 87.53% 82.41%
LN gộp 293.32 241.23 21.59%
DT tài chính 3.66 4.03 -9.18%
CP tài chính 87.78 89.66
CP Lãi vay 81.06 50.73
CP bán hàng 86.91 62.21
CP Quản lý 50.74 37.71
LN thuần  71.55 55.68 28.50%
LN khác 2.71 8.27 -67.23%
LNST 65.84 58.75 12.07%
Minh Thành

thanhhuong

Trở lên trên