TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HSG: Tăng xuất khẩu để tái cấu trúc nợ

23-03-2012 - 00:12 AM | Doanh nghiệp

HSG: Tăng xuất khẩu để tái cấu trúc nợ

“Nếu không có biến động lớn kế hoạch kinh doanh năm 2011 – 2012 của HSG chắc chắn sẽ hoàn thành.” Trường hợp tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh bởi nằm “ngoài khả năng” của doanh nghiệp.

Sáng ngày 22/03/2012, Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 2011 – 2012 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG) đã tiến hành thành công. Theo đó, nội dung tất cả các tờ trình trình tại Đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua gộp tỷ lệ chi trả cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009 – 2010 (còn không quá 10%/mệnh giá, trả bằng CP) và NĐTC 2010 – 2011 thành tỷ lệ chi trả cổ tức duy nhất không quá 20%/mệnh giá.

Trong đó, HSG chi trả đợt 1 là 5%, bằng tiền mặt, ngày chốt danh sách cổ đông trước ngày 15/04/2012. Thời gian chia trả cổ tức dự kiến trong tháng 05/2012.

Phần còn lại ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính trong NĐTC 2011 – 2012 quyết định việc chi trả phần cổ tức còn lại – không qua 15%/mệnh giá bao gồm: tỷ lệ chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng

Niên độ tài chính 2011 – 2012, HSG tập trung phát triển ngành kinh doanh cốt lõi là tôn - thép – nhựa. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu lên khoảng 30% - 35% tổng doanh thu, linh hoạt điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.

Trả lời thắc mắc của cổ đông tại Đại hội về việc đẩy mạnh xuất khẩu, Đại diện của HSG cho biết: sản phẩn xuất khẩu hầu hết là tôn cuộn, được xuất khẩu qua 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Đông Nam Á hơn 90%, phần còn lại qua Trung Đông, Châu Phi… Tỷ lệ lãi gộp từ xuất khẩu khoảng 10% thấp hơn tiêu thụ hàng trong nước, bởi nguyên liệu đầu vào là thép cán nóng HSG phải nhập khẩu 100% .

Tuy nhiên, HSG tiếp tục mở rộng thị trường, tăng tỷ trọng xuất khẩu do cầu nội địa đang giảm; HSG có thể cân đối lượng ngoại tệ phục vụ nhập khẩu nguyên liệu (Năm trước HSG đã lỗ do chênh lệch tỷ giá gần 170 tỷ đồng). Ngoài ra, việc đẩy mạnh xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ, giúp HSG tái cấu trúc nợ nhanh. 

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2011 - 2012

Chỉ tiêu

Niên độ 2010 - 2011

Niên độ 2011 - 2012

% tăng/giảm

Sản lượng (tấn)

381.999

460.000

+20%

Doanh thu thuần

8.166 tỷ đồng

10.126 tỷ đồng

+ 24%

Lợi nhuận gộp

1.056 tỷ đồng

1.228 tỷ đồng

+16%

Lợi nhuận sau thuế

160 tỷ đồng

240 tỷ đồng

+50%


Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2011 – 2012 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, HĐQT đã tính đến việc lãi suất sẽ giảm. Nếu không có biến động lớn kế hoạch kinh doanh năm 2011 – 2012 chắc chắn sẽ hoàn thành. Trong trường hợp tỷ giá biến động, điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh bởi nằm “ngoài khả năng” của doanh nghiệp.

Được biết 5 tháng đầu năm HSG đạt 4.075 tỷ đồng doanh thu thuần và 118 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung Tv. H ĐQT và Tv. Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Lý Duy Hoàng, hiện đang là Trưởng phòng Đại diện STIC Việt Nam sẽ là Tv. HĐQT; và ông Lê Đình Hạnh, giám đốc kiểm soát nội bộ của HSG sẽ là Tv. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012.

Cổ đông HSG bỏ phiếu bầu TV. HĐQT và BKS bổ sung

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên