TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HT1: Quý 4 lỗ gần 26 tỷ đồng

02-03-2011 - 18:03 PM | Doanh nghiệp

HT1: Quý 4 lỗ gần 26 tỷ đồng

Chi phí tài chính tăng gần 136 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân dẫn đến kết quả Q4 bị lỗ.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) công bố kết quả kinh doanh Q4 và cả năm 2010.

Trong Q4, HT1 đạt 1.273 tỷ đồng doanh thu, tăng 371 tỷ (41,2%) so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, từ 133 tỷ lên 259 tỷ đồng.

Các chi phí đều tăng mạnh, đáng chú ý nhất là chi phí tài chính tăng từ 34 tỷ lên 170 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay tăng từ 24,6 tỷ lên 143,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng thêm 42 tỷ đồng.

Từ đó dẫn đến lỗ trước thuế 25,9 tỷ đồng; còn Q4/2009 có lãi 32,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của HT1, doanh thu tăng là do Q4/2009 chưa bao gồm kết quả của xi măng Hà Tiên 2. CTCP Xi măng Hà Tiên 2 đã sáp nhập vào HT1 từ tháng 5/2010.

Việc sáp nhập HT2 cũng làm tăng chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý.

Chi phí lãi vay tăng do năm trước công ty được hỗ trợ lãi suất 4%; ngoài ra lãi suất ngân hàng cũng tăng.

Dự án xi măng Bình Phước đi vào hoạt động trong Q4/2010 nên lãi vay phát sinh của dự án được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

Lũy kế cả năm 2010, HT1 đạt 4.251 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1.434 tỷ (51%) so với năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 721,3 tỷ đồng, tăng 196 tỷ, tương ứng tăng 37,2%.

Doanh thu tài chính cũng tăng 52 tỷ.

Tuy nhiên, mức tăng của doanh thu tài chính và lợi nhuận gộp không đủ bù đắp các chi phí:

Chi phí tài chính tăng 274 tỷ đồng so với năm trước; chi phí bán hàng tăng 20 tỷ, chi phí quản lý tăng 66 tỷ.

Từ đó dẫn đến lợi nhuận thuần HĐKD giảm 112,5 tỷ xuống 79,6 tỷ đồng.

LNTT đạt 80,2 tỷ đồng, giảm 103,3 tỷ, tương ứng giảm 56,3%.
 
Quốc Thắng

duchai

Trở lên trên