TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HTC, LBE : Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

24-01-2013 - 10:28 AM | Doanh nghiệp

HTC, LBE : Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, LBE doanh thu đạt 69,18 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,96 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2011. EPS năm 2011 đạt 2.467 đồng.

KQKD quý 4 năm 2012

Vượt kế hoạch 2012

Công ty Cổ phần thương mại Hóc Môn (HTC) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 HTC đạt 199,81 tỷ đồng, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 4,38 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình  nguyên nhân lợi nhuận giảm là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản của dự án Khu dân cư Tân Xuân – Hóc Môn, giảm đến 96,48%.

Trong khi lợi nhuận sau thuế TNDN các hoạt động khác như kinh doanh xăng dầu tăng 69,07%, lò giết mổ gia súc tăng 45,07%.

Năm 2012 doanh thu đạt 803,18 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 19,79 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 3.771 đồng.

 So với kế hoạch của ĐHCĐ giao phó đạt 730,34 tỷ đồng doanh thu và 18,5 tỷ đồng sau thuế, kết thúc năm 2012, HTC đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

199.81

163.58

22.15%

803.18

821.14

-2.19%

Giá vốn

192.84

155.47

24.04%

767.91

790.33

-2.84%

Tỷ trọng giá vốn/DT

96.51%

95.04%

 

95.61%

96.25%

 

Lợi nhuận gộp

6.97

8.11

-14.06%

35.27

30.8

14.51%

LNTT

5.16

9.03

-42.86%

24.09

27.38

-12.02%

LNST

4.38

7.16

-38.83%

19.79

21.86

-9.47%

EPS ( đồng)

836

1.363

 

3.771

4.883

 

Công ty Cổ phần  Sách và thiết bị trường học Long An (LBE) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012, LBE đạt 20,97 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 905 triệu đồng tương đương với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí tài chính giảm nhẹ riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 140% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, LBE doanh thu đạt 69,18 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,69 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2011. EPS năm 2011 đạt 2.467 đồng.

So với kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHCĐ giao phó 55 tỷ đồng doanh thu và 2,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 LBE đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

20.97

20.51

2.24%

69.18

65.31

5.93%

LNTT

0.95

0.98

-3.06%

3.37

3.32

1.51%

LNST

0.91

0.90

1.11%

2.69

2.64

1.89%

EPS đồng

826

824

 

2.467

2.410

 


Hồng Vân

cucpth

LBE/HTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên