TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HTP: 15/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 7% và họp ĐHCĐ

08-03-2012 - 10:40 AM | Doanh nghiệp

HTP: 15/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 7% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 25/04/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hoà Phát (HTP)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/3/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2012

(1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15/04/2012

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty – 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011

+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

+ Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát.

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7% ( 01 cổ phần được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/04/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên