TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HTV, HVX: Vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012

22-01-2013 - 16:05 PM | Doanh nghiệp

HTV, HVX: Vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012

Luỹ kế năm 2012, HVX lãi sau thuế 19,55 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2011.

KQKD quý 4 năm 2012

Các doanh nghiệp Vượt kế hoạch 2012

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV): Nhờ tiết giảm được chi phí giá vốn trong bối cảnh doanh thu thuần tăng 54% nên lãi gộp của HTV đạt 6,81 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 6,19 tỷ đồng, tăng 18,36%.

Luỹ kế năm 2012, HTV lãi sau thuế 39,68 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2011.

Tiền và tương đương tiền cuối năm 2012 đạt 8,44 tỷ đồng.

So với kế hoạch 22,5 tỷ đồng LNST được ĐHCĐ giao phó, HTV đã hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

47.42

30.76

54.16%

159.17

120.09

32.54%

Giá vốn

40.62

27.38

48.36%

133.42

110.23

21.04%

Tỷ trọng giá vốn/DT

85.66%

89.01%

 

83.82%

91.79%

 

LN gộp

6.81

3.38

101.48%

25.75

9.86

161.16%

LNST

6.19

5.23

18.36%

39.68

23.11

71.70%

 Báo cáo tài chính quý 4

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HVX): Riêng quý 4, HVX đạt 176,45 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 20% so với cùng kỳ. LN gộp, nhờ đó, tăng 19,76% lên gần 27 tỷ ođòng.

LNST của riêng quý 4 đạt 6,82 tỷ đồng, tăng mạnh 190% so với cùng kỳ năm 2011. Luỹ kế năm 2012, HVX lãi sau thuế 19,55 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2011.

So với kế hoạch 20 tỷ đồng LNTT năm 2012, HVX cũng đã vượt 8,1 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

176.45

147.21

19.86%

713.29

666.34

7.05%

Giá vốn

149.48

124.69

19.88%

603.71

577.94

4.46%

Tỷ trọng giá vốn/DT

84.72%

84.70%

 

84.64%

86.73%

 

LN gộp

26.97

22.52

19.76%

109.58

88.4

23.96%

LNST

6.82

2.35

190.21%

19.55

9.32

109.76%

 Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên