TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hữu Liên Á Châu bị đưa vào diện cảnh báo

06-01-2014 - 12:11 PM | Doanh nghiệp

Hữu Liên Á Châu bị đưa vào diện cảnh báo

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -235,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/09/2013 là -236,75 tỷ đồng.

Ngày 03/01/2014, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 01/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã CK: HLA) vào diện cảnh báo kể từ ngày 07/01/2014

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -235,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/09/2013 là -236,75 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2013 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên