TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HVG: Lợi nhuận ròng năm 2010 sau kiểm toán giảm 28 tỷ đồng

26-04-2011 - 12:59 PM | Doanh nghiệp

HVG: Lợi nhuận ròng năm 2010 sau kiểm toán giảm 28 tỷ đồng

Tuy vậy, lợi nhuận ròng năm 2009 được điều chỉnh tăng 29,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán của CTCP Hùng Vương (HVG), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2010 đạt 218,7 tỷ đồng, giảm 28 tỷ, tương ứng giảm 11,4% so với số trước kiểm toán là 246,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm xuất phát từ việc lợi nhuận thuần từ HĐKD giảm 17,7 tỷ và lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 7 tỷ đồng.

Tuy vậy, lợi nhuận ròng tăng 2009 được điều chỉnh tăng từ 293,3 tỷ lên 323,1 tỷ đồng, tăng 29,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính năm 2009 được điều chỉnh tăng từ 55,9 tỷ lên 165 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng từ 27,2 tỷ lên 106,3 tỷ đồng. Qua đó làm lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng 24,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2010 được kiểm toán bởi Ernst & Young còn báo cáo 2009 được kiểm toán bởi A&C.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu HVG giảm sàn xuống 17.100 đồng với 11.030 đơn vị được chuyển nhượng.
 
Năm 2010 Năm 2009
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Trước KT Sau KT Thay đổi Số trc đây Số điều chỉnh
Doanh thu thuần 4432.5 4431.6 -0.9 3087.3 3087.3 0.0
Lợi nhuận gộp 619.6 608.7 -10.8 519.4 514.3 -5.1
DT Tài chính 312.3 311.7 -0.5 55.9 165.0 109.1
CP Tài chính 249.0 246.4 -2.5 27.2 106.3 79.1
Chi phí bán hàng 346.2 346.9 0.7 201.4 201.4 0.0
Chi phí QLDN 58.4 66.6 8.1 42.3 42.3 0.0
Lợi nhuận thuần HĐKD 278.3 260.5 -17.7 304.5 329.3 24.9
Lợi nhuận khác 0.7 1.8 1.1 6.4 6.4 0.0
Lợi nhuận từ LD, LK 21.7 14.7 -7.0 23.9 23.9 0.0
LNTT 300.6 277.0 -23.6 334.7 359.6 24.9
LNST 280.7 250.9 -29.8 294.9 324.7 29.8
LNST cổ đông cty mẹ 246.8 218.7 -28.0 293.3 323.1 29.8
EPS (đồng) 3884 3321 4933
Quốc Thắng
Theo HSX

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên