TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

IJC: Lãi ròng cả năm 2012 đạt hơn 184 tỷ đồng

14-02-2013 - 10:27 AM | Doanh nghiệp

IJC: Lãi ròng cả năm 2012 đạt hơn 184 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012 IJC đạt 612,71 tỷ đồng doanh thu, giảm 54% và lãi ròng cả năm đạt 184,33 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Kỹ Thuật (IJC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 80,98 tỷ đồng, giảm 90% và lãi ròng đạt 14,71 tỷ đồng giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 55% cùng kỳ là 65% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 36,27 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 10% so với quý 4/2011 trong đó doanh thu hoạt động thu phí giao thông đạt 132% doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh chỉ đạt 3% doanh thu hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư đạt 72% so với cùng kỳ năm trước.

So với năm 2011 thì năm 2012 nộp ngân sách nhà nước tăng do dự án 2 thu phí ĐLBD doanh nghiệp chỉ được giảm 50% thuế TNDN.

Lũy kế cả năm 2012 IJC đạt 612,71 tỷ đồng doanh thu, giảm 54% và lãi ròng cả năm đạt 184,33 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2011.

So với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 1.484 tỷ đồng doanh thu và 363 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 IJC mới đạt 48% kế hoạch doanh thu và 51% lợi nhuận năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

80.98

834.17

-90.29%

612.71

1320.62

-53.60%

Giá vốn

44.71

539.79

 

276.48

817.21

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

55.21%

64.71%

 

45.12%

61.88%

 

LN gộp

36.27

294.38

-87.68%

336.23

503.41

-33.21%

LNTT

14.58

238.19

-93.88%

224.99

402.98

-44.17%

LNST

14.71

181.32

-91.89%

184.33

317.83

-42.00%

LNST công ty mẹ

14.71

181.32

-91.89%

184.33

317.83

-42.00%

EPS (đồng)

54

661

 

673

1.380

 

Hồng Vân

cucpth

SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên