TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

IJC: Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 28,7 tỷ đồng tăng 57%

27-07-2011 - 07:40 AM | Doanh nghiệp

IJC: Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 28,7 tỷ đồng tăng 57%

So với quý II/2010, lợi nhuận gộp tăng, chi phí tài chính giảm 45% đã giúp lợi nhuận sau thuế của IJC tăng 57%. EPS quý II/2011 đạt 105 đồng/CP so với quý II/2010 đạt 334 đồng/CP.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2011. Theo đó:

Doanh thu thuần quý II đạt xấp xĩ 89 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 170,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp quý II đạt 56 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 103,2 tỷ đồng.

Chi phí tài chính quý II/2011 đã giảm mạnh so với quý II/2010, ở mức 9,8 tỷ đồng – giảm tuyệt đối 8,1 tỷ đồng; 6 tháng chi phí tài chính giảm xấp xĩ 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận thuần quý II đạt 34,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 77,4 tỷ đồng tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 77,8 tỷ đồng trong đó quý II đạt 35,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 63,7 tỷ đồng.

Như vậy, so với cùng kỳ 2010, 6 tháng lợi nhuận trước thuế tăng 26,9%, lợi nhuận sau thuế tăng 25,9%.

Theo IJC, lợi nhuận sau thuế quý II/2011 tăng 57% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu bán hàng quý II/2011 tăng 59% so với quý II/2010, giá vốn tăng tương ứng 57%, chi phí tài chính giảm 45%, các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo IJC quý II đạt 105 đồng, 6 tháng đạt 343 đồng. Năm 2010, quý II, EPS đạt 334 đồng/CP, 6 tháng EPS đạt 923 đồng.

Năm 2011, IJC đặt kế hoạch 2.031 tỷ đồng doanh thu và 681 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy 6 tháng đầu năm IJC đạt 8,4% kế hoạch doanh thu, và 11,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Phan Anh
Theo Hsx

quynhnn

Trở lên trên