TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

IJC: Quý I lãi gần 54 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ

27-04-2012 - 08:34 AM | Doanh nghiệp

IJC: Quý I lãi gần 54 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ

Sự tăng trưởng lợi nhuận có được một phần nhờ doanh thu thuần tăng 126,35%.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012.

Sau khi quý IV/2011 lãi lớn 181 tỷ đồng, quý I/2012 công ty tiếp tục có lãi 53,93 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng lợi nhuận gộp có được một phần nhờ doanh thu thuần tăng 126,35% , đạt 183,8 tỷ đồng kéo theo lãi gộp đạt 88,68 tỷ đồng, tăng 88,12%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính là mảng chiếm tỷ trọng không lớn trên tổng doanh thu, giảm 72,22% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cùng với mức tăng của doanh thu.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q1/2012

Q1/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

183.8

81.20

126.35%

Giá vốn

95.12

34.06

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

51.75%

41.95%

 

LN gộp

88.68

47.14

88.12%

DT tài chính

1.75

6.3

-72.22%

Chi phí tài chính

5.4

1.67

 

Chi phí bán hàng

13.47

5.34

 

Chi phí quản lý DN

4.6

3.90

 

Lợi nhuận thuần

66.96

42.53

 

LNST

53.93

35.02

54.00%

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên