TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

IMP: 6 tháng đạt 42,39 tỷ đồng LNST, EPS đạt 3.218 đồng

26-07-2011 - 08:15 AM | Doanh nghiệp

IMP: 6 tháng đạt 42,39 tỷ đồng LNST, EPS đạt 3.218 đồng

Nguồn thu trong kỳ của công ty chủ yếu đạt được từ doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính.

Xem cập nhật Báo cáo tài chính của các công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Qúy II/2011, công ty IMP đạt 186,03 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22,36% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 95,56 tỷ đồng, tăng 28,44%.

Nguồn thu trong kỳ của công ty chủ yếu đạt được từ doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính đạt 4,79 tỷ đồng-không đáng kể và thu nhập khác gần như không có.

LNST quý II đạt 20,8 tỷ đồng, tăng 4,8%. Lũy kế 6 tháng công ty đạt 42,39 tỷ đồng LNST, tăng 8,61% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 3.218 đồng.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 186.03 152.04 22.36%
Giá vốn 90.37 77.27
Gía vốn/DT Thuần 48.58% 50.82%
LN gộp 95.56 74.4 28.44%
DT tài chính 4.79 3.7 29.46%
CP tài chính 3.25 3.64
CP Lãi vay 0.1 1.28
CP bán hàng 57.02 43.09
CP Quản lý 13.27 5.78
LN thuần  26.81 25.59 4.77%
LN khác -0.35 -0.77
LNTT 26.47 24.82 6.65%
LNST 20.8 19.85 4.79%
Lộc Anh
Theo HoSE

thanhhuong

Trở lên trên