TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

INN: EPS cả năm 2011 đạt 3.666 đồng

30-01-2012 - 22:00 PM | Doanh nghiệp

INN: EPS cả năm 2011 đạt 3.666 đồng

Lũy kế cả năm 2011, INN đạt 19,79 tỷ đồng LNST và 329,21 tỷ đồng doanh thu so với năm 2010 LNST tăng 28,67% và doanh thu tăng 44,28%.

Công ty cổ phần bao bì và in Nông nghiệp (INN) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4cả năm 2011.

Riêng quý 4 năm 2011 doanh thu thuần đạt 98,13 tỷ đồng, LNST đạt 5,14 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước doanh thu tăng 44,67% và LNST tăng 8,67%.

Lũy kế cả năm 2011, INN đạt 19,79 tỷ đồng LNST và 329,21 tỷ đồng doanh thu so với năm 2010 LNST tăng 28,67% và doanh thu tăng 44,28%.

Doanh thu tài chính tăng đột biến với doanh thu từ hoạt động này lên tới 2,75 tỷ đồng (so với cùng kỳ là 892 triệu đồng) tăng 208,99%.

Với chỉ tiêu kế hoach kinh doanh năm 2011 đặt ra cho doanh thu là 240 tỷ đồng và LNST là 19,5 tỷ đồng. INN đã thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu và Doanh thu thuần tăng 37,17%, LNST tăng 1,49% so với kế hoạch.

EPS cả năm 2011 đạt 3.666 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

Năm 2011

Năm 2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

98.13

67.83

44.67%

329.21

228.18

44.28%

Giá vốn

83.86

56.46


328.69

227.93


Tỷ trọng giá vốn/DT

85.46%

83.24%


99.84%

99.89%


LN gộp

14.27

11.24

26.96%

47.76

36.93

29.33%

DT tài chính

0.49

0.22


2.75

0.89

208.99%

Chi phí tài chính

2.54

1.48


9.51

4.05


Chi phí bán hàng

0.58

0.44


1.82

1.11


Chi phí QL DN

4.8

3.26


15.37

12.19


Lợi nhuận thuần

6.82

6.29


23.81

20.47


Lợi nhuận khác

0.02

0.02


0.2

0.04


LNTT

6.85

6.31


24.01

20.51


LNST

5.14

4.73

8.67%

19.79

15.38

28.67%

EPS đồng

951

876


3.666

2.848


Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/Appprintco

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên