TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ITA: Không có bệ đỡ doanh thu tài chính, LNST quý II giảm 90%

28-07-2011 - 17:28 PM | Doanh nghiệp

ITA: Không có bệ đỡ doanh thu tài chính, LNST quý II giảm 90%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, ITA đạt 57,42 tỷ đồng LNST, giảm 87,53% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Không có bệ đỡ từ hoạt động tài chính, dù lãi gộp đạt 77,15 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ nhưng LNST của công ty đạt 39,2 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ.

Theo ITA, doanh thu tài chính của công ty chủ yếu từ tiền lãi trả chậm của hoạt động cho thuê đất và cổ tức được chia từ công ty liên doanh, liên kết.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính đạt 118,51 tỷ đồng, giảm 85,71% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp tăng 122%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, ITA đạt 57,42 tỷ đồng LNST, giảm 87,53% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 118.51 829.05 -85.71%
Giá vốn 40.83 725.87
Gía vốn/DT Thuần 34.45% 87.55%
LN gộp 77.15 34.76 121.95%
DT tài chính 3.31 383.91 -99.14%
CP tài chính 4.96 8.6
CP Lãi vay 4.08 7.75
CP Quản lý 24.14 17
LN thuần  51.38 392.9 -86.92%
LN khác 0.56 0.3 86.67%
LNST 39.2 387.65 -89.89%
Lộc Anh
 Theo HoSE

thanhhuong

Trở lên trên