TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ITA: LNST công ty mẹ sau soát xét tăng hơn 300 tỷ đồng

13-09-2010 - 15:08 PM | Doanh nghiệp

ITA: LNST công ty mẹ sau soát xét tăng hơn 300 tỷ đồng

Theo báo cáo trước soát xét, ITA đã hạch toán chưa đúng 2 khoản thu nhập từ công ty con. Trên BCTC hợp nhất thì 2 khoản thu nhập này sẽ bị loại trừ.

Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITA) giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ giữa BCTC trước và sau soát xét.

Trước soát xét, LNST 6 tháng đầu năm 2010 của ITA là 155,623 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Kiểm toán Ernst & Young soát xét, LNST tăng lên thàng 460,356 tỷ đồng.

Theo giải trình của ITA, lợi nhuận sau thuế tăng lên là do, trong 6 tháng đầu năm 2010, công ty đã hạch toán nhận cổ tức từ các công ty con là Công ty TNHH khai thác dịch vụ - kinh doanh VP & NX Tân Tạo (sở hữu 100%) số tiền 70 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (sở hữu 94%) số tiền 250 tỷ đồng.

Công ty cho rằng vì đây là khoản thu mang tính nội bộ sẽ được loại trừ hoàn toàn khi hợp nhất nên trong báo cáo tài chính riêng, ITA đã hạch toán trực tiếp vào tài khoản 421 - lợi nhuận chưa phân phối và không thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Khi tiến hành soát xét, Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã điều chỉnh lại khoản cổ tức này vào tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh riêng của công ty.

Điều này làm phát sinh khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo tài chính của công ty và báo cáo đã được kiểm toán soát xét.

Hai khoản thu nhập trên chỉ mang tính chất nội bộ nên sẽ không làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính hợp nhất (vốn đã loại trừ 2 khoản thu nhập này).
 
Như vậy, theo báo cáo tài chính đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm, riêng công ty mẹ đạt 1.155 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và 416,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính. LNST đạt 460,35 tỷ đồng.
 
Đối với kết quả hợp nhất, doanh thu hoạt động kinh doanh 1.251 tỷ đồng doanh, 140 tỷ đồng doanh thu tài chính và 190 tỷ đồng LNST.
 
Quốc Thắng
Theo HoSE

duchai

Trở lên trên