TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ITA: Năm 2012, TGĐ mua ròng thêm 6,77 triệu cổ phiếu

25-01-2013 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

ITA: Năm 2012, TGĐ mua ròng thêm 6,77 triệu cổ phiếu

Tổ chức ngoại là Market Vectors ETF Trust-market vector- Vietnam ETF đã mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 22.373.079 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,032%.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố báo cáo quản trị năm 2012.

Năm 2012, HĐQT công ty họp 9 buổi và các thành viên HĐQT đều tham dự đủ.

Trong phần báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan, ITA cho biết ông Thái Văn Mến là Tổng giám đốc công ty đã mua ròng vào cổ phiếu và nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 474.161 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,14% lên 7.244.181 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 2,11%. Cổ đông có liên quan là ông Đặng Quang Hạnh đã bán 2,2 triệu cổ phiếu và giảm lượng cổ phiếu từ hơn 5 triệu đơn vị còn 2,8 triệu đơn vị. Đại học Tân Tạo mua thêm gần 340.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 11.036.737 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 2,48%.

Tổ chức ngoại là Market Vectors ETF Trust-market vector- Vietnam ETF đã mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 22.373.079 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,032%.

Thanh Hiên

thanhhuong

HSX

Trở lên trên