TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ITA từng rơi vào tầm ngắm thâu tóm

27-04-2012 - 18:25 PM | Doanh nghiệp

ITA từng rơi vào tầm ngắm thâu tóm

ITA dự kiến phát hành 140 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá để cấn trừ khoản nợ 1.400 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT ITA cho rằng, chính chính sách thắt chặt tín dụng đã tạo điều kiện cho các cổ chức, cá nhân có cơ hội xâu xé các doanh nghiệp, khiến hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, giải thể. Những doanh nghiệp thuê, mua đất trong các KCN của ITA thậm chí không có tiền để trả tiền thuê, và các dịch vụ khác. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của ITA.

Đại hội thường niên của ITA diễn ra tại KCN Tân Đức, Long An vào lúc 15h00 ngày 27/04 với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt hơn 71% cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2011, ITA chỉ đạt 508.66 tỷ đồng doanh thu, bằng 17% so với năm 2010 và chỉ thực hiện 16% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 74.7 tỷ đồbg, bằng 11% so với kế hoạch và 11% mức thực hiện năm 2010.

Theo các nội dung tờ trình Đại hội, hàng loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu tiếp tục được HĐQT đưa ra để xin ý kiến cổ đông. 

Cụ thể, HĐQT xin ý kiến thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 30% bằng nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian quy định là 3 năm và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2011.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề nghị Đại hội phê chuẩn việc phát hành 140 triệu cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá cho Đại học Tân Tạo, Quỹ ITA vì tương lai, CTCP Delta miền Nam, Công ty TNHH Xây dựng Tân Đức, CTCP Sản xuất và Giải trí Ban Mai để cấn trừ 1,400 tỷ đồng, trong đó gần 809 tỷ đồng và 591 tỷ đồng tiền lãi cho 20 tháng mà các đơn vị này đã cho ITA vay trong năm 2010 và 2011 để khắc phục tình hình khó khăn về tín dụng do chủ trương của NHNN thắt chặt tín dụng và các khách hàng trong khu CN không có khả năng thanh toán tiền thuê đất mua nhà xưởng, đất đai.

HĐQT còn xin được thông qua phương án trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 để thưởng cổ phiếu của các CBCNV, các cá nhân, tổ chức đóng góp lớn cho ITA trong năm 2011. Số lượng xin được phát hành là 1.1 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, phần cổ phiếu thưởng này không dành cho thành viên HĐQT, Ban điều hành vì không hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012,ITA dự kiến đạt 506.3 tỷ đồng doanh thu và 100.4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngoài ra, trong kế hoạch năm 2012, HĐQT cũng xin ý kiến trả cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 20%, đồng thời thưởng cho HĐQT, các cán bộ quản lý, CBCNV, đơn vị, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh với tỷ lệ không quá 5%.

Đại diện của ITA còn cho biết, với nhu cầu vốn đầu tư năm 2012 là 1,000 tỷ đồng, vì vậy, HĐQT xin ý kiến cổ đông để phát hành 100 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá cho các tổ chức, cá nhân, CBCNV và cổ đông có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty, đồng thời để thu hút nhân tài về phục vụ cho ITA.

Đại hội dễ dàng thông qua tất cả các tờ trình, cổ đông không có bất kỳ ý kiến nào tại Đại hội.
 
Theo Finfonet

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên