TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ITC: Lỗ 19,63 tỷ đồng quý II

26-07-2011 - 12:48 PM | Doanh nghiệp

ITC: Lỗ 19,63 tỷ đồng quý II

Các nguồn thu của ITC khá eo hẹp trong khi chi phí cố định vẫn cao nên công ty lỗ.

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Qúy II/2011, công ty ITC đạt 24,14 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 86,6% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 4,91 tỷ đồng, giảm 92%.

Nguồn thu trong kỳ của công ty khá thấp. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3,85 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ.

Nguồn thu eo hẹp nhưng gánh nặng chi phí như chi phí tài chính, chi phí quản lý...khiến LNST quý II/2011 đạt -19,63 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, ITC đạt 29,02 tỷ đồng LNST.

Lũy kế 6 tháng ITC lỗ 17,21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 62,49 tỷ đồng.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 24.14 180.09 -86.60%
Giá vốn 19.23 118.67
Gía vốn/DT Thuần 79.66% 65.89%
LN gộp 4.91 61.41 -92.00%
DT tài chính 3.85 6.87 -43.96%
CP tài chính 24.46 24.9
CP Lãi vay 5.8 17.55
CP Quản lý 4.85 14.58
LN thuần  -20.63 28.74 -171.78%
LN khác 1 7.37 -86.43%
LNST -19.63 29.02
Lộc Anh
 Theo ITC

thanhhuong

Trở lên trên