TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

JVC: HĐQT có thẩm quyền khi chuyển nhượng tài sản lớn hơn 50 tỷ đồng

04-10-2012 - 06:42 AM | Doanh nghiệp

JVC: HĐQT có thẩm quyền khi chuyển nhượng tài sản lớn hơn 50 tỷ đồng

Sửa đổi Điều 25 – Điều lệ của JVC đồng nghĩa HĐQT có thẩm quyền bán, thế chấp, cầm cố, thuê hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ tài sản nào có giá trị hơn 50 tỷ đồng thay vì dưới 50 tỷ đồng

Ngày 03/10/2012, Đại hội đồng cổ đông của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (MCK: JVC) đã thống nhất thông qua bằng văn bản với tỷ lệ hơn 88% các nội dung:

(i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh là xây dựng công trình công ích và xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

(ii) Sửa đổi Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị - Mục (n) của Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Việc bán, thế chấp, cầm cố, thuê hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ tài sản nào của Công ty có giá trị lớn hơn 50 tỷ đồng đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong BCTC được Kiểm toán gần nhất của công ty; hoặc cấp quyền điều hành cho bất kỳ bên thứ 3 nào trừ trường hợp trong hoạt động kinh doanh thông thường hoặc các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trước khi sửa đổi, HĐQT có quyền hạn và nhiệm vụ trong việc bán, thế chấp, cầm cố, thuê hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ tài sản nào của Công ty có giá trị lớn đến 50 tỷ đồng; hoặc cấp quyền điều hành cho bất kỳ bên thứ 3 nào trừ trường hợp trong hoạt động kinh doanh thông thường và không phải là các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên