TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KBE: 20/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ và trả cổ tức bằng tiền 10%

05-03-2014 - 08:34 AM | Doanh nghiệp

KBE: 20/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ và trả cổ tức bằng tiền 10%

Cổ đông hiện hữu sẽ được nhận cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE)

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

− Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

− Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/04/2014

− Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

− Nội dung họp:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013.

Báo cáo của Ban kiểm soát.

Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

− Tỷ lệ thanh toán: 10%/ cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu)

− Thời gian thanh toán: 10/04/2014

* Địa điểm thực hiện:

Đối với CK lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản

Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại trụ sở Công ty.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên