TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KBT, TBX: Kết quả kinh doanh quý 4

28-01-2013 - 11:57 AM | Doanh nghiệp

KBT, TBX: Kết quả kinh doanh quý 4

So với kế hoạch 6 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012 TBX mới hoàn thành phân nửa với 2,96 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (KBT): Riêng quý 4, KBT đạt 8,89 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,11% so với cùng kỳ. giá vốn hàng bán tăng mạnh kéo lãi gộp giảm 23,57% và lãi sau thuế còn 335 triệu đồng, giảm mạnh 82,45% so với cùng kỳ năm 2011.

+ Do tăng chi phí khấu hao và lãi vay của dây chuyền 2 – giai đoạn 1 là 990.382.009  đồng

+ Chi phí sản xuất đầu vào tăng  nên giá thành tăng lên hơn 17% so với cùng kỳ năm trước 

+ Do trong thời gian thực hiện đầu tư dây chuyền 2 – giai đoạn 2 đến nay công trình chưa hoàn thành, nên chưa có sản phẩm nhưng phải chịu chi phí.

Lũy kế cả năm 2012, KBT lãi 4,63 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2011.

So với kế hoạch 6,38 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, KBT mới đạt 4,83 tỷ đồng và chưa hoàn thành.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

8.89

8.30

7.11%

35.11

31.07

13.00%

Giá vốn

6.49

5.17

25.53%

23.36

19.16

21.92%

Tỷ trọng giá vốn/DT

73.00%

62.29%

 

66.53%

61.67%

 

LN gộp

2.4

3.14

-23.57%

11.76

11.91

-1.26%

LNST

0.33

1.88

-82.45%

4.63

6.35

-27.09%

Báo cáo tài chính quý 4

Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX): Riêng quý 4, TBX đạt 21,49 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10,12% so với cùng kỳ. LNST đạt 1,32 tỷ đồng, giảm gần 31%.

Luỹ kế cả năm 2012, TBX đạt 2,44 tỷ đồng LNST, giảm mạnh 51,3% so với năm 2011.

So với kế hoạch 6 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012 công ty mới hoàn thành phân nửa với 2,96 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

21.49

23.91

-10.12%

82.4

82.99

-0.71%

Giá vốn

18.87

19.81

-4.75%

73.74

70.37

4.79%

Tỷ trọng giá vốn/DT

87.81%

82.85%

 

89.49%

84.79%

 

LN gộp

2.62

4.11

-36.25%

8.66

12.61

-31.32%

LNST

1.32

1.91

-30.89%

2.44

5.01

-51.30%

Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên