TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KDC: 27/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

30-01-2013 - 12:01 PM | Doanh nghiệp

KDC: 27/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 27/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:       CTCP Kinh Đô (KDC)

- Ngày đăng ký cuối cùng:       01/03/2013

Lý do và mục đích: - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 27/03/2013

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Kinh Đô, từ ngày 27/03/2013 và xuất trình CMND.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian : Thông báo sau

- Địa điểm : Thông báo sau.

- Nội dung họp : dự kiến trình bày trong Đại hội đồng cổ đông năm 2013

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;

+ Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;

+ Các nội dung trình Đại hội thông qua.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên