TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kế hoạch năm 2012 của "họ" Viglacera

15-04-2012 - 15:00 PM | Doanh nghiệp

Kế hoạch năm 2012 của "họ" Viglacera

Hầu hết các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu lợi nhuận tăng cao hơn so với thực hiện năm 2011.

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã CK: DAC) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2012 với 80 tỷ đồng doanh thu và 5,5 tỷ đồng LNTT tương ứng tăng 48% về doanh thu và 27,9% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2011. Về cổ tức năm 2012 sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 sẽ xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Năm 2012 công ty sẽ đầu tư 1,9 tỷ đồng để đầu tư xe nâng phục vụ cơ giới hóa sản xuất và máy ủi để tăng năng lực sản xuất.

CTCP Viglacera Bá Hiến (mã CK: BHV) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 81,1 tỷ đồng doanh thu và 3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 20,6% và 43,2% so với thực hiện năm 2012.

Tổng mức đầu tư năm 2012 của BHV là 107,3 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2011 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

Thông qua chủ trương bán 28.000 cổ phiếu quỹ và kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 – 60 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu. Thời điểm thực hiện do HĐQT quyêt định.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã CK: HLY) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 74 tỷ đồng doanh thu giảm 2% so với thực hiện 2011 và 2,5 tỷ đồng LNTT giảm 37,8% so với thực hiện năm 2011. Mức cổ tức dự kiến 10 – 15%.

Thông qua dự án chuyển tiếp đầu tư dây chuyền 3 nâng cao năng lực sản xuất 32,5 tỷ đồng.

CTCP Viglacera Từ Sơn (mã CK: VTS) đã thông qua phương án chi 4 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2011 bằng tiền cho cổ đông theo tỷ lệ 20%.

Năm 2012, VTS đặt chỉ tiêu doanh thu tương đương thực hiện 2011 là 82 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ở mức 10 tỷ đồng, bằng 67% năm 2011.

Đại hội cũng thống nhất, ban điều hành sẽ được thưởng 3% lợi nhuận trước thuế và được thưởng thêm 30% giá trị phần vượt kế hoạch lợi nhuận.

CTCP Viglacera Thăng Long (mã CK: TLT) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 1 tỷ đồng LNTT tăng 85,87% so với thực hiện năm 2011.

Trong năm 2012 công ty có kế hoạch đầu tư mới dự án máy Inkjet cho Nhà máy 1; Đầu tư hệ thống cấp bột ép riêng cho dây chuyền lò 2 tầng Nhà máy 1; Mua xe xúc cho Nhà máy 1;

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã CK: VIT) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với 3 tỷ đồng LNTT giảm nhẹ so với thực hiện năm 2011.

Đại hội thông qua việc không chia cổ tức năm 2011 và cả năm 2012, giữ lại lợi nhuận để phân phối vào năm sau.

Thông qua việc cơ cấu nguồn vốn dưới hình thức tái thuê tài sản. Số tiền dự kiến cơ cấu trong năm 2012 khoảng 20 tỷ đồng.

Minh Trang

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên