TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh EBS, DST, HEV, THB, PVA

24-04-2009 - 19:00 PM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh EBS, DST, HEV, THB, PVA

So với cùng kỳ lợi nhuận EBS tăng 6 lần, DST giảm 39%, HEV giảm 11%, THB giảm 55% so cùng kỳ. PVA lãi 1,76 tỷ đồng.

Tổng hợp Báo cáo tài chính quý I các doanh nghiệp niêm yết tại TTGDCK Hà Nội, ngày 24/4/2009.

 

Công ty cổ phần sách giáo dục tại Hà Nội (mã: EBS),  doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cả quý đạt 17,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,15 tỷ đồng.

 

So với quý I/2008, doanh thu tăng 93%, lợi nhuận gấp 6,3 lần.

 

Lợi nhuận tăng mạnh là do tiết kiệm giá vốn, tỷ lệ Giá vốn/ Doanh thu thuần quý I/2008 là 79%, quý I/2009 giảm xuống 70%.

 

Công ty cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Nam Định (mã: DST), doanh thu cả quý đạt 663 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 triệu đồng.

 

So với quý I/2008, doanh thu bán hàng tăng 160%, nhưng lợi nhuận giảm 39%.

 

Nguyên nhân giảm do doanh thu tài chính giảm bằng 1/6 của quý I/2008.

 

CTCP Sách đại học – dạy nghề (mã: HEV), doanh thu quý I đạt 6,76 tỷ đồng, giảm 32%

 

Lợi nhuận sau thuế đạt 796 triệu đồng, giảm 11% so quý I/2008.

 

CTCP Bia Thanh Hóa (mã: THB) quý I đạt hơn 119,2 tỷ đồng doanh thu tăng 52%.

 

Lợi nhuận sau thuế đạt 1,65 tỷ đồng, giảm 55% so cùng kỳ năm 2008.

 

Lợi nhuận giảm do giá vốn hàng bán tăng 69%, cao hơn tốc độ tăng của doanh thu và chi phí tài chính tăng gấp 6 lần.

 

CTCP Xây dựng dầu khí Nghệ An (mã: PVA), doanh thu bán hàng quý I đạt 40,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,76 tỷ đồng.


Kết quả kinh doanh quý I/2009
Đơn vị: tỷ đồng

 

Tên công ty

Doanh thu bán hàng

Lợi nhuận sau thuế

Quý I/2009

Quý I/2008

Quý I/2009

Quý I/2008

CTCP Sách đại học – dạy nghề

HEV

6,76

9,89

0,796

0,91

CTCP Sách và thiết bị giáo dục Nam Định

DST

0,662

0,254

0,0065

0,01

CTCP Bia Thanh Hóa

THB

119,2

78,56

1,65

3,72

CTCP Dầu khí Nghệ An

PVA

40,4

 

1,76

 

 

thaonp

Trở lên trên