TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh quý I của TCM, VTC, SGH, BMI, HAX, BMC, HMC

29-04-2009 - 08:43 AM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh quý I của TCM, VTC, SGH, BMI, HAX, BMC, HMC

Quý I, lợi nhuận TCM tăng 88%, SGH tăng 69%, BMI giảm 16%, HAX giảm 35%, HMC, giảm 83%, BMC giảm 85%. VTC lỗ 3,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã: TCM) lợi nhuận sau thuế cả quý đạt 17,2 tỷ đồng, tăng 114% so với quý I/2008.

 

Hoạt động bán hàng ,doanh thu giảm 17% đạt 226,7 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn giảm mạnh 26%. Kéo lợi nhuận từ hoạt động này tăng 61%, đạt 50,6 tỷ đồng.

 

Hoạt động tài chính lỗ 15,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt 19 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 5,5 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng 88%.

 

Công ty cổ phần viễn thông VTC (mã:VTC) lợi nhuận sau thuế quý I/2009 lỗ 3,6 tỷ đồng, so cùng kỳ lãi 615,7 triệu đồng.

 

Nguyên nhân do doanh thu bán hàng đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 30%. Kéo lợi nhuận từ hoạt động này đạt 1,76 tỷ đồng, giảm gần 60%.

 

Hoạt động tài chính lỗ 561 triệu đồng. Hai hoạt động này không đủ bù đắp chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

 

Lợi nhuận trước thuế âm 3,6 tỷ đồng.

 

Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn (mã: SGH) lợi nhuận sau thuế đạt 3,3 tỷ đồng, tăng 100% so với quý I/2008.

 

Trong đó lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đóng góp 4,7 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ.

 

Hoạt động tài chính đóng góp 873 triệu đồng, so với cùng kỳ 52 triệu đồng.

 

Sau khi trừ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt 3,88 tỷ đồng, tăng 69%.

 

Lợi nhuận trước thuế đạt 3,89 tỷ đồng, tăng 69%.

 

Công ty cổ phần Bảo hiêm Bảo Minh (mã: BMI) lợi nhuận sau thuế cả quý đạt 35 tỷ đồng, giảm 16%.

 

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 356 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 87,6 tỷ đồng, tăng 10%.

 

Sau khi trừ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm lỗ 2,9 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên nhờ hoạt động tài chính lãi 42 tỷ đồng, kéo lợi nhuận trước thuế đạt 39,7 tỷ đồng, giảm 7%.


Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh (mã: HAX) lợi nhuận sau thuế đạt 3,34 tỷ đồng, giảm 35% so quý I/2008.

 

Hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu tăng 90%, đạt 242 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng 46%, đạt 17 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên hoạt động tài chính lỗ 3,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 100% lên 8 tỷ đồng, kéo lợi nhuận thuần từ kinh doanh giảm 37%.

 

Lợi nhuận trước thuế đạt 4,05 tỷ đồng, giảm 32%.


Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định (mã: BMC) lợi nhuận sau thuế quý I/2009 đạt 1,78 tỷ đồng giảm 85% so với quý I/2008, đạt 11,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động bán hàng sụt giảm 73% về doanh thu.

Công ty cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (mã: HMC) lợi nhuận sau thuế cả quý đạt 2,8 tỷ đồng, giảm 83% so với quý I/2008

 

Chủ yếu do doanh thu bán hàng giảm 57%, đạt 478,5 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động này đạt 18,6 tỷ đồng, giảm 44%.

 


P.T

thaonp

Quý I, lợi nhuận TCM tăng 88%, SGH tăng 69%, BMI giảm 16%, HAX giảm 35%, HMC, giảm 83%, BMC giảm 85

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên