TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh quý II của MIC, PJC, QNC, STP, RHC

24-07-2009 - 22:21 PM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh quý II của MIC, PJC, QNC, STP, RHC

Quý II/2009 các công ty này đều hoạt động kinh doanh có lãi. Trong 5 mã trên chỉ duy nhất 1 mã có lợi nhuận thấp hơn quý I/2009 là PJC.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của MJC, PJC, QNC, STP, RHC cho thấy quý II/2009 các công ty này đều hoạt động kinh doanh có lãi. Trong 5 mã trên chỉ duy nhất 1 mã có lợi nhuận thấp hơn quý I/2009 là PJC. 

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã CK: MIC): đạt 2,45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 170 triệu so với quý I/2009.
 
Doanh thu của công ty đạt 22,62 tỷ đồng, tăng 100 triệu so với quý I/2009. Tính đến nay, cổ tức trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 15,33%.
 
Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã CK: PJC): Tuy doanh thu quý II tương đương quý I nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,1 tỷ đồng, chưa bằng một nửa lợi nhuận đạt được ở quý I.
 
Lãi cơ bản trên một cổ phiếu quý II là 705 đồng, lũy kế 2.242 đồng. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đạt 1.300 đồng, lũy kế 1.300 đồng.

Mã CK

DT Qúy II(tỷ đồng)

DT 6tháng
(tỷ đồng)
LNST QúyII
(tỷ đồng)
LNST 6 tháng
(tỷ đồng)

MIC

22,62

43,65

2,45

4,73

PJC

109

206

1,1

3,51

QNC

215,7

365,3

15,67

25,58

STP

33

57,07

4,77

6,79

RHC

6,43

10,43

1,09

1,55

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã CK: QNC) : lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 15,67 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đạt 25,58 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 23,77 tỷ đồng.
 
Doanh thu quý II của công ty đạt 215,7 tỷ đồng nâng mức lũy kế 6 tháng lên 365,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt 1.145 đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.901 đồng.
 
Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã CK: STP) đạt 4,77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp hơn 2,3 lần so với quý I/2009. Lũy kế 6 tháng công ty đạt 6,79 tỷ đồng lợi nhuận.
 
Doanh thu quý II đạt 33 tỷ đồng, cao hơn 9 tỷ đồng so với quý I. Tính đến hết tháng 6 công ty đã đạt 57,07 tỷ đồng doanh thu. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II đạt1.361 đồng, lũy kế 6 tháng đạt1.941 đồng.
 
Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II (mã CK: RHC) đạt 1,09 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng gấp 2,3 lần so với quý trước.
 
 Doanh thu quý II/2009 đạt 6,43 tỷ đồng, cao hơn quý trước 2,43 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 341 đồng, lũy kế đạt 485 đồng.
 
Thanh Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên