TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh quý II của TMS và PJT

25-07-2009 - 12:32 PM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh quý II của TMS và PJT

Trong 6 tháng đầu năm 2009, LNST của TMS giảm 15,4%, của PJT giảm 69,3% so với cùng kỳ năm 2008.

CTCP Kho vận giao nhận Ngoại thương (mã: TMS)

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II/2009 đạt 39,887 tỷ đồng, giảm 8,33% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 3,626 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 74 tỷ đồng, giảm 7,88% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 6,333 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 5,58 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ (tương đương giảm 1,33 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 8,95 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 1,63 tỷ đồng).

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 6 tháng (EPS) đạt 1.339 đồng.

Đối với biến động kết quả kinh doanh với quý I/2009, công ty cho biết, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng 16,8% là do có 15 đầu xe kéo mua mới hoạt động, đồng thời có thêm doanh thu từ cho thuê cao ốc văn phòng TMS Tower.

Doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần và lợi nhuận tăng 65,5% so với quý I/2009 chủ yếu từ nguồn chia lãi 2,08 tỷ đồng từ liên doanh Nipon.

CTCP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã: PJT) doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ quý II đạt 76,56 tỷ đồng, giảm 68,8% so cùng kỳ năm 2008. Lũy kế 6 tháng đạt 190,92 tỷ đồng, giảm 61,8% so với cùng kỳ

Dù các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong trong quý II đã giảm đáng kể nhưng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 66,8%, khiến lợi nhuận sau thuế quý II đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 54% so với quý II/2008.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 3,07 tỷ đồng, giảm 69,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Công ty cho biết, mặc dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong quý I cao hơn quý II nhưng lợi nhuận sau thuế quý II tăng so với quý I năm do: công ty trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con (do công ty con lỗ)  nên chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quý II giảm so với quý I, do đó  lợi nhuận sau thuế quý II năm 2009 tăng so với quý I năm 2009.

Quỳnh Khanh
Theo Hose

khanhhoa

Trở lên trên