TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh quý II/2009 của SD9, SD2, SD5, S74, S55 và SDC

29-07-2009 - 08:44 AM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh quý II/2009 của SD9, SD2, SD5, S74, S55 và SDC

Lợi nhuận quý II/2009 của S55 tăng 94%, SD2 tăng gần 185%, SD9 tăng 91% , riêng S74 tăng gần 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Sông Đà 9 (mã SD9) công bố báo cáo tài chính quý II/2009, doanh thu đạt 165,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 8,5%, tăng 69% so với quý I/2009. Lũy kế 6 tháng đầu năm SD9 đạt 260,9 tỷ đồng doanh thu.

 

Lợi nhuận sau thuế của SD9 đạt 20,7 tỷ đồng trong quý II tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 34,4 tỷ đồng.

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu của QII/2009 đạt 1.381 đồng/cp, 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2.293 đòng/cp.

 

Công ty CP Sông Đà 2 (SD2), doanh thu quý II/2009 đạt 86 tỷ đồng, tăng 30,3% tương đương 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, so với quý I/2009 (55,9 tỷ đồng) doanh thu tăng 53,8% tương đương tăng 30,1 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 SD2 đạt gần 142 tỷ đồng doanh thu.

 

Lợi nhuận quý II/2009 đạt trên 5,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 185%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận của SD2 đạt 9,2 tỷ đồng.

 

Công ty CP Sông Đà 5 (SD5) doanh thu quý 2 năm 2009 đạt 340,75 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước (176,5 tỷ đồng doan thu quý 2 năm 2008). Lũy kế 6 tháng đầu năm SD5 đạt gần 603,5 tỷ đồng doanh thu.

 

Lợi nhuận quý II/2009 được ghi nhận tăng 61% so với cùng kỳ năm trước đạt mức 18,8 tỷ đồng so với 11,7 tỷ đồng (Q2/2008), tăng 30% so với quý Q1/2009 (14,5 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng cuối năm SD5 lãi gần 33,4 tỷ đồng.

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu của QII/2009 đạt 3.087 đồng/cp, 6 tháng đầu năm 2009 đạt 5.469 đồng/cp.

 

Kết của kinh doanh của SD5, SD9, S74, S55, SD2 và SDC

ĐVT: tỷ đồng

Mã CP

Doanh thu

QII/2009

Doanh thu

6 tháng 2009

Lợi nhuận

QII/2009

Lợi nhuận

6 tháng 2009

SD9

165,4

260,9

20,7

34,4

SD5

340,75

603,5

11,7

33,4

SD2

86

142

5,7

9,2

S55

46

67,6

3,3

4,88

S74

223,5

10 

SDC

41,9

64,77

3,4

5

 

Công ty CP Sông Đà 505 (S55), S55 đạt mức doanh thu 46 tỷ đồng trong QII/2009, tăng nhẹ 11% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, tăng gấp hơn 2 lần so với doanh thu của Q1/2009 (21,7 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm nay S55 thực hiện được 67,6 tỷ đồng doanh thu.

 

Lợi nhuận trong QII/2009 của S55 đạt 3,3 tỷ đồng, so với QI/2009 tăng 154%, so với cùng kỳ năm trước tăng 94%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 4,88 tỷ đồng.

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu của QII/2009 đạt 1.313 đồng/cp, 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.846 đồng/cp.

 

Công ty CP Sông Đà 7.04 (S74), đạt mức 10 tỷ đồng lợi nhuận trong QII/2009 tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.508 đồng/cp.

 

Công ty CP Tư vấn Sông Đà (SDC) đạt 3,36 tỷ đồng lợi nhuận trong QII/2009 tăng khoảng 46% so với cùng kỳ năm trước, so với QI/09 tăng khoảng 97,6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay đạt trên 5 tỷ đồng.


Lãi cơ bản trên cổ phiếu QII/09 đạt 2.243 đồng/cp, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3.638 đồng/cp.

 

K.T

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên