TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh quý IV/2009: MAC, QNC, TMX

02-02-2010 - 01:01 AM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh quý IV/2009: MAC, QNC, TMX

MAC đạt LNST cả năm hơn 3 tỷ đồng, TMX đạt LNST cả năm 11,2 tỷ đồng; QNC đạt LNST cả năm tính cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 65,36 tỷ đồng

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MCK: MAC) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2009 như sau:

Trong quý IV, doanh thu thuần MAC đạt 23,2 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận gộp đạt  2,1 tỷ đồng, giảm 35,6% so với quý III/2009. Lũy kế cả năm doanh thu thuần đạt 116,177 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 12,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng so với quý III, quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất.

Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh quý IV đạt  xấp xỉ 500 triệu, giảm khá so với quý III/2009; lũy kế cả năm đạt 4,54  tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý IV đạt 462,4 triệu đồng; lũy kế cả năm đạt hơn 4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 3 tỷ đồng trong đó lợi nhuận quý IV đạt 568,8 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/12/2009, tổng tài sản của MAC đạt 109,246 tỷ đồng. nợ phải trả là 54,315 tỷ đồng. Vốn điều lệ 32 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần 8,4 tỷ; lợi nhuận chưa phân phối đạt 9,12 tỷ đồng.

CTCP Thương Mại Xi Măng (MCK: TMX) lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cả năm đạt 1.837 đồng trong đó quý IV đạt 549 đồng/CP.

Doanh thu thuần cả năm của TMX đạt 1.196,46 tỷ đồng; trong đó quý IV đạt 366,71 tỷ đồng; Lợi nhuận gộp cả năm đạt 50,95 tỷ đồng;  Lợi nhuận thuần đạt 12,11 tỷ đồng tính riêng quý IV đạt 3,61 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 4.02 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt 13,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 11,02 tỷ đồng, tính riêng quý IV đạt 3,29 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2009, tổng tài sản của TMX đạt 185,799 tỷ đồng; nợ phải trả  là 112,16 tỷ đồng; vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2009 của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 65,36 tỷ đồng tăng hơn 27% so với 2008, trong đó
CTCP Xi Măng Quảng Ninh (MCK: QNC) tính riêng quý IV đạt 18,83 tỷ đồng.

Trong quý IV, QNC có khoản lợi nhuận khác 6,8 tỷ đồng; lũy kế cả năm là 15 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý IV chiếm tỷ trọng 30% so với cả năm đạt 20,46 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt 68,2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế cả năm đạt 83,7 tỷ đồng trong đó quý IV đạt 27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 69,6 tỷ đồng. Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,3 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/12/2009, tổng tài sản của QNC là 1.537,2 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối là 40 tỷ đồng; vốn điều lệ 133,695 tỷ đồng. EPS cả năm theo QNC là 4.889 đồng/CP.

Chỉ tiêu

Q4/2009
(tỷ đồng)

Năm 2009

(tỷ đồng)

% tăng giảm
2009 so  2008

Doanh thu thuần

352,92

960,6

29%

Lợi nhuận gộp

87,93

227,42

28,48%

Lợi nhuận thuần

20,46

68,19

27,68%

LNTT

27,11

83,74

23,9%

LNST

20,49

69,64

27,3%

LNST cổ đông cty mẹ

18,83

65,36

27%

Kết quả kinh doanh QNC quý IV và cả năm 2009Q. Nguyễn
Theo HNX, MAC, QNC, TMX

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên