TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kết quả thực hiện gói hỗ trợ doanh nghiệp 29.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 13

29-10-2012 - 15:36 PM | Doanh nghiệp

Kết quả thực hiện gói hỗ trợ doanh nghiệp 29.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 13

Tổng số thuế GTGT được gia hạn theo NQ13 là 10.761 tỷ đồng cho 177.996 lượt doanh nghiệp, 71.628 doanh nghiệp được gia hạn thuế TNDN, 2.450 doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất...

Theo số liệu của Tổng Cục thuế, kết quả của việc thực hiện các chính sách miễn giảm giãn thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường trong năm 2012 như sau:

Về gia hạn thuế Giá trị gia tăng phải nộp tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2012

Tính đến ngày 31/8/2012, tổng số thuế GTGT được gia hạn theo NQ13 là 10.761 tỷ đồng cho 177.996 lượt doanh nghiệp, trong đó, chủ yếu tập trung doanh nghiệp vừa và nhỏ 9.702 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,6% số doanh nghiệp và chiếm 90,16% số thuế được gia hạn.

Theo tỷ trọng gia hạn phân theo khu vực kinh tế thì khu vực DNNN chiếm 2,51% số doanh nghiệp gia hạn và chiếm 9,92% số thuế gia hạn; khu vực Đầu tư NN chiếm 1,26% số doanh nghiệp gia hạn và chiếm 10,10% số thuế gia hạn; số còn lại tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 96,22% số doanh nghiệp gia hạn và chiếm 79,98% số thuế gia hạn.

Tuy nhiên đây mới là số do doanh nghiệp tự tính, tự xác định và khai số thuế GTGT được gia hạn theo mẫu biểu của Thông tư 83 và gửi đến cơ quan thuế, chưa có sự kiểm tra của cơ quan thuế, đồng thời, doanh nghiệp vẫn tiếp tục được khai bổ sung gia hạn nếu xác định thuộc đối tượng của Nghị quyết 13).

Về gia hạn nợ thuế Thu nhập doanh nghiệp và Tiền sử dụng đất:

Trên cơ sở số liệu báo cáo của 56 Cục Thuế địa phương tính đến ngày 31/8/2012 thì tổng số doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN là: 71.628, tổng số tiền thuế TNDN được gia hạn: 2.932,8 tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp được gia hạn tiền sử dụng đất là: 90 doanh nghiệp, tổng số tiền sử dụng đất được gia hạn là: 1.223,6 tỷ đồng.

Kết quả giảm 50% tiền thuê đất 2012

Tính đến ngày 31/08/2012, trên cơ sở tổng hợp báo cáo đã nhận được của 63 Cục, cơ quan thuế đã giải quyết giảm 50% tiền thuê đất phải nộp năm 2012 theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ với tổng số doanh nghiệp được giảm: 2.425 doanh nghiệp, tương ứng với số tiền thuê đất được giảm 250,331 tỷ đồng.

Giải quyết giảm 50% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp sản xuất theo Quyết định 2093/QĐ/TTg với tổng số doanh nghiệp được giảm: 1.192, tương ứng với số tiền thuê đất được giảm 197,095 tỷ đồng.

Về miễn thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối

Tính đến ngày 31/08/2012, trên cơ sở tổng hợp báo cáo đã nhận được của các Cục Thuế có đối tượng được miễn thuế môn bài (trừ 38 Cục Thuế không có hộ nghề cá, hộ làm muối), cơ quan thuế đã giải quyết miễn thuế môn bài năm 2012 cho 33.509 hộ đánh bắt hải sản với số tiền thuế được miễn là 9,545 triệu đồng, theo đó đã hoàn thuế cho 11.373 hộ với số tiền thuế hoàn là 2,824 triệu đồng; miễn thuế môn bài năm 2012 cho 15 hộ sản xuất muối với số tiền 12 triệu đồng.

Nguyễn Quân

hangnt

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên