TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Khoáng sản Fecon: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán

28-03-2014 - 22:51 PM | Doanh nghiệp

Khoáng sản Fecon: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán

Phân bổ chi phí của một số tài sản được điều chỉnh từ TSCĐ sang chi phí trả trước dài hạn, lãi vay phải trả ước tính từ 26 đến 31/12/2013 của một số khoản vay ngắn hạn, dài hạn được tính lại

CTCP Khoáng sản Fecon (mã: FCM) giải trình số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán 2013

Kết quả kinh doanh

Trong quá trình kiểm toán, công ty kiểm toán đã đề xuất phương pháp phân bổ chi phí đối với một số tài sản được điều chỉnh từ TSCĐ sang chi phí trả trước dài hạn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC và tính lại lãi vay phải trả ước tính từ 26 đến 31/12/2013 của một số khoản vay ngắn hạn, dài hạn. Công ty đã đồng ý điều chỉnh theo Kiểm toán để phù hợp với thực tế.

Theo đó, về kết quả kinh doanh của công ty mẹ, doanh thu trước và sau kiểm toán không đổi, vẫn là 425,5 tỷ nhưng giá vốn đã giảm 586,5 triệu còn 309,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 15 triệu đồng. Vì vậy lợi nhuận trước thuế đã tăng thêm 571,4 triệu đồng lên 41,9 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm 8,1 triệu còn 31,2 tỷ.

Báo cáo KQKD hợp nhất trước và sau kiểm toán không có sự thay đổi. Tuy nhiên do năm 2012 công ty chưa có công ty con nên Công ty kiểm toán chỉ trình bày kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2013.

Bảng cân đối kế toán

Về bảng cân đối kế toán của công ty mẹ, công ty hạch toán khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng với số tiền 95,8 tỷ đồng tuy nhiên căn cứ vào các hợp đồng thi công để phù hợp với bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh, FCM và công ty kiểm toán đã thống nhất điều chỉnh từ tài khoản phải thu khách hàng sang “phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng”.

Bên cạnh đó, công ty kiểm toán cũng điều chỉnh tăng một số khoản nợ phải thu khách hàng và giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo các biên bản đối chiếu công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2013 nên khoản “Phải thu khách hàng” đã tăng thêm 1,1 tỷ đồng.

FCM và công ty kiểm toán đã thống nhất điều chỉnh từ khoản đầu tư vào công ty con sang khoản phải thu khác do FCM chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý chứng minh quyền kiểm soát theo quy định. Vì vậy, Công ty kiểm toán điều chỉnh tăng “Các khoản phải thu khác” và giảm chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty con” số tiền 8 tỷ.

Sau những điều chỉnh này, Tổng tài sản của công ty mẹ tăng lên 586,5 tỷ và đạt 567,8 tỷ.

Bảng CĐKT hợp nhất trước và sau kiểm toán không có sự chênh lệch.

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Về bảng lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng thêm 21,6 tỷ do sự điều chỉnh như sau:

Nguyên nhân là do Công ty kiểm toán coi số dư tại ngày 01/01/2013 của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng 0 và coi phần số dư đầu kỳ của công ty mẹ chính là phần phát sinh tăng trong kỳ. Theo đó, lưu chuyển tiền thuần trong năm 2013 tăng thêm 21,6 tỷ và tiền, tương đương tiền đầu năm tăng lên 21,6 tỷ.

Hà Phương

trangntm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên