TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KHP (mẹ): Quý IV/2012, LNST đạt 41,89 tỷ đồng

26-01-2013 - 10:25 AM | Doanh nghiệp

KHP (mẹ): Quý IV/2012, LNST đạt 41,89 tỷ đồng

Trong đó, lợi nhuận khác đóng góp tới 37,15 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2012, LNST đạt 110,08 tỷ đồng tương ứng EPS đạt 2.747 đ/CP.

CTCP Điện Lực Khánh Hòa (mã CK: KHP) công bố BCTC quý 4/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, riêng quý IV/2012 doanh thu thuần đạt 485,29 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 40,23 tỷ đồng tăng gấp hơn 3 lần quý IV/2011.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 14% nhưng chi phí tài chính ghi nhận âm 5,2 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay ghi âm 5,4 tỷ đồng nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng cao so với cùng kỳ, KHP vẫn lãi thuần 14,76 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ thuần 5,38 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động khác mang lại lợi nhuận đột biến lên tới 37,15 tỷ đồng nên kết quả LNST đạt 41,89 tỷ đồng, cùng kỳ KHP mẹ lỗ ròng 4,38 tỷ đồng.

Theo giải trình của KHP, nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh là do:

+ Thu nhập từ các tài sản bàn giao bên ngoài không hoàn vốn phát sinh trong kỳ là 18,8 tỷ đồng.

+ Hoàn nhập các khoản dự phòng, nợ khó đòi đã thu được 16 tỷ đồng.

+ Tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng chi phí nên lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 1.900 tỷ đồng tăng 22,5% so với cùng kỳ; LNST đạt 110,08 tỷ đồng tăng 52% so với năm 2011 tương ứng EPS đạt 2.747 đ/CP.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

485,29

406,90

19,27%

1900

1551

22,50%

Giá vốn

445,05

395,06

 

1713

1406,7

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

91,71%

97,09%

 

90,16%

90,70%

 

LN gộp

40,23

11,88

238,64%

186,12

144,4

 

DT tài chính

11,4

13,3

-14,29%

36,44

52,8

 

Chi phí tài chính

-5,2

2,20

 

12,3

23,5

 

Chi phí lãi vay

-5,4

1,86

 

8,9

15,2

 

Chi phí bán hàng

18,15

16,90

7,40%

60,45

57,5

 

Chi phí quản lý DN

23,96

11,40

110,18%

46,9

36,05

 

Lợi nhuận thuần

14,76

-5,38

 

102,8

80,1

 

Lợi nhuận khác

37,15

2,70

 

33,86

9,67

 

LNTT

52

-2,68

 

136,7

89,7

 

LNST

41,89

-4,38

 

110,08

72,06

52,76%

 BCTC quý IV mẹ

Thanh Tú

thanhtu

KHP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên