TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KKC: 6/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 15% và họp ĐHCĐ

22-02-2013 - 16:39 PM | Doanh nghiệp

KKC: 6/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 15% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 02/4/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (KKC)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2013

- Lý do và mục đích:

(1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 06/4/2013

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí

- Nội dung thực hiện: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu lại Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho ba năm còn lại của nhiệm kỳ 2012-2015

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15% ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 02/4/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên