TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KKC: Lãi quý IV/2012 đóng góp 1/2 lãi cả năm 2012

20-01-2013 - 19:13 PM | Doanh nghiệp

KKC: Lãi quý IV/2012 đóng góp 1/2 lãi cả năm 2012

Mặc dù quý IV/2012, LNTT đạt 5,57 tỷ đồng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng 3 quý đầu năm lãi ở mức thấp nên lũy kế cả năm 2012, KKC chỉ hoàn thành 70% kế hoạch.

KQKD quý 4 năm 2012

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã CK: KKC) công bố báo cáo quý 4 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, riêng quý 4/2012, doanh thu thuần đạt 163,7 tỷ đồng tăng mạnh 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng tới 90% so với cùng kỳ và chiếm tới 94% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ đạt 9,4 tỷ đồng tăng 6% so với qúy 4/2011.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm cộng với khoản lãi khác 422 triệu đồng trong khi cùng kỳ công ty lỗ khác 1,5 tỷ đồng nên LNTT đạt 5,57 tỷ đồng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. LNST đạt gần 5 tỷ đồng tăng 79% so với quý 4/2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 407 tỷ đồng tăng 22,2% so với cùng kỳ; LNTT đạt 10,5 tỷ đồng giảm 35% so với cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch LNTT 15 tỷ đồng, kết thúc năm 2012, KKC mới chỉ hoàn thành được 70% kế hoạch.

Chỉ tiêu

Quý IV/2012

% thay đổi so với cùng kỳ

Năm 2012

% thay đổi so với cùng kỳ

Doanh thu thuần

163 713 069 853

82%

407 075 342 421

22,2%

Giá vốn hàng bán

154 275 104 750

90%

384 314 243 259

29,5%

Tỷ trọng giá vốn hàng bán/DT thuần

94%


94%

5,9%

Lợi nhuận gộp

9 437 965 103

6%

22 761 099 162

-37,2%

Doanh thu tài chính

987 170 140

27%

2 922 911 486

-6,2%

Chi phí tài chính

1 598 735 471

-50%

5 037 570 576

-56,8%

Chi phí bán hàng

1 391 198 552

53%

3 909 136 541

-0,1%

Chi phí QLDN

2 285 630 611

11%

6 743 436 079

-2,3%

Lợi nhuận thuần

5 149 570 609

46%

9 993 867 452

-40,9%

Lợi nhuận khác

422 292 622

-128%

512 096 295

-172,2%

LNTT

5 571 863 231

176%

10 505 963 747

-35,1%

LNST

4 969 959 904

79%

8 667 420 091

-35,1%

EPS (đồng/CP)

1.059


1.847


BCTC quý IV/2012

Minh Trang

thanhtu

KKC

Trở lên trên