TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KLF: 7/4 ĐKCC mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 1:1 giá 11.000 đồng

26-03-2014 - 18:43 PM | Doanh nghiệp

KLF: 7/4 ĐKCC mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 1:1 giá 11.000 đồng

01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (KLF)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng phát hành: 26.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

+ Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ cần xử lý.

+ Số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 08/04/2014 đến ngày 29/04/2014

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 08/04/2014 đến ngày 08/05/2014

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF và xuất trình chứng minh nhân dân.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên