TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KLS: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 2025 tỷ đồng

15-01-2010 - 23:02 PM | Doanh nghiệp

KLS: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 2025 tỷ đồng

Tổng số lượng chào bán là 102,5 triệu CP. Trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 100 triệu CP, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Cán bộ công nhân viên 2,5 triệu CP bằng mệnh giá.

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP chứng khoán Kim Long, năm 2010, KLS dự kiến tăng vốn từ 1000 lên 2025 tỷ đồng. Theo đó số cổ phiếu chào bán là 102,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị là 1025 tỷ đồng.

Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu là rong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 100 triệu cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1.

Cán bộ công nhân viên là 2,5 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá theo phương thức chào bán trực tiếp. Đối tượng chào bán là cán bộ nhân viên của KLS không bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho CBCNV sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng đến hết ngày 5/9/2010.

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ nhằm nâng cao năng lực tài chính nhằm đầy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh và tăng cường năng lực bảo lãnh phát hành, mở rộng thị phần môi giới.

Đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động nghiệp vụ hiện có khác, chuẩn bị triển khai một số dịch vụ mới như giao dịch ký quỹ, giao dịch trái phiếu.

Bổ sung nguồn vốn để phục vụ các kế hoạch, mục tiêu hoạt động kinh doanh khác.

Dự kiến Đại hội giao cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Hnx đối với toàn bộ cổ phiếu phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán

Về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2010, tờ trình xin ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ từ 5% đến 10% (tương đương 500-1000 đồng/CP).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009


Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợiDự kiến ngày 30/1 tới KLS sẽ thực hiện Đại hội đồng cổ đông năm 2009.


V.Minh

Theo KLS


tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên