TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KLS: Hoàn thành chào bán tăng vốn lên 2025 tỷ đồng

18-05-2010 - 12:59 PM | Doanh nghiệp

KLS: Hoàn thành chào bán tăng vốn lên 2025 tỷ đồng

Tổng số CP KLS đã phân phối là 102,5 triệu CP, thu về 1026,528 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa gửi bản báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ngày bắt đầu và kết thúc chào bán là 25/3 đến 21/4.

Theo phương án chào bán ban đầu, KLS thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu là 100 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán là 10 nghìn đồng/CP.

Số lượng chào bán cho cán bộ công nhân viên là 2,5 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá theo phương thức chào bán trực tiếp. Đối tượng chào bán là cán bộ nhân viên của KLS không bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho CBCNV sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng đến hết ngày 5/9/2010.

Theo kết quả chào bán, có 20.647 cổ đông cá nhân và 75 tổ chức trong nước mua 92.531.756 CP và 4.276.425 CP (trong đó tổ chức nhận chuyển nhượng thêm 244.963 CP quyền mua từ đối tượng khác)

75 cá nhân và 5 tổ chức nước ngoài mua 1.073.400 CP và 1.825.300 CP, tương ứng với tỷ lệ 99,39 và 99,42%

Trong 2,5 triệu CP phân phối cho cán bộ công nhân viên, số lượng CP đăng ký mua là 2.487.500 CP, đạt tỷ lệ 99,50 %

Theo quyết nghị về việc xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không đặt mua hết, số lượng 305.619 CP còn lại được tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác với giá chào bán 15 nghìn đồng/CP, cao hơn giá trị sổ sách của CP KLS tại thời điểm 31/3/2010.

Về kết quả, tổng số CP KLS đã phân phối là 102,5 triệu CP, thu về 1026,528 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn của tổ chức sau đợt phát hành

Cơ cấu cổ đông

Giá trị VND

Tỷ lệ

 

2025 tỷ đồng

100%

+ Cổ đông lớn

279.892.800.000

13,82

+ Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% CP có quyền biểu quyết

330.138.040.000

16,30

+ Cổ đông nắm giữ dưới 1% CP có quyền biểu quyết

1.414.969.160.000

69,88

Trong đó+ Nhà nước

0

+ Nước ngoài

58.320.760.000

2,88

V.Minh

Theo KLS

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên